Over BOB

Over de Vereniging
De Belangenvereniging Oud-medewerkers Koninklijke Brill NV stelt zich ten doel, de belangen van haar leden en van degenen die lid kunnen zijn te behartigen, in het bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige rechten op pensioen onder collectieve overeenkomsten gesloten door Brill met pensioenuitvoerders.
De Vereniging treedt in het Pensioenoverlegorgaan van Koninklijke Brill NV op als officiële vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers (‘slapers’).
De Vereniging is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden (KG).

Over BOB Nieuws
BOB Nieuws verschijnt drie maal per jaar, in februari, juni en oktober.
Het blad wordt gratis toegestuurd aan de leden en de donateurs, aan de directie en de ondernemingsraad van Brill, aan de Pensioencommissie van de ondernemings-raad van Brill, aan de contactpersoon van de werkgever voor het Pensioenoverlegorgaan van Brill en aan het bureau van koepelorganisatie (KG).
Kosten van andere abonnementen op aanvraag bij de secretaris (zie hieronder).