Contact

Bestuur:

Sam Bruinsma, voorzitter
e-mail: voorzitterbob@gmail.com
Michiel Thijssen, secretaris
e-mail: secretariaatbob@gmail.com
Jan Kalkhoven, penningmeester

Redactie BOB-nieuws: Janjaap Blom
e-mail: janjaap.blom@gmail.com

Postadres: Secretariaat BOB,
p/a Amerongenstraat 5, 2546 VV Den Haag
Bank: NL 32 INGB 0009 064 579
t.n.v. Belangenver. Oud-medew. Koninklijke Brill NV